Hannu Tullinen

Moikka!
Olen Hannu Tullinen Mikkelin Tupalasta. Olen työskennellyt puualalla 46 vuotta Olavi Räsänen Oy:n ja Parla Floor Oy:n palveluksessa. Nyt olen työeläkkeellä. Ammattiyhdistystoiminta on aina ollut lähellä sydäntäni. Toimin työpaikallani pääluottamusmiehenä yhtäjaksoisesti 36 vuotta. Sen lisäksi toimin aktiivisesti oman ammattiosastoni puheenjohtajana ja Puuliiton valtuustossa ja työehtosopimusjaostossa. Mielestäni on tärkeää edistää ja puolustaa työntekijöiden etuja ja oikeuksia.

Perheeseeni kuuluu kaksi aikuista lasta ja neljä lastenlasta. Harrastan sauvakävelyä, pyöräilyä ja raviurheilun seuraamista. Olen aktiivinen penkkiurheilija ja katson televisiosta laajasti erilaisia urheilukilpailuja.

Olen toiminut Mikkelin kaupunginvaltuutettuna vuodesta 1997. Olen toiminut monissa eri tehtävissä, mm. sosiaali- ja terveyslautakunnassa useita kausia ja myös puheenjohtajana sekä tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana. Tällä hetkellä olen jäsen kaupunkiympäristölautakunnassa, joka päättää kaavoitukseen, investointeihin ja maankäyttöön liittyvistä asioista.

Tein valtuustoaloitteen monitoimikentän saamiseksi Tupalaan ja se toteutui. Olen tyytyväisenä havainnut, kuinka tärkeäksi lähiliikuntapaikka Tupalassa asuville on muodostunut. Kiitos yhteistyöstä kaikille muille valtuutetuille valtuustoaloitteeni toteuttamisessa.

Minulle tärkeää on kuunnella kuntalaisia ja puolustaa lähipalveluita niin liikunnan kuin peruspalveluiden, kuten päiväkotien ja koulujen osalta.

Haluan jatkossakin toimia yhdessä kuntalaisten kanssa keskustellen ja edistäen asukkaiden etua.
Haluan edistää työllisyyttä Mikkelissä. Työ, yrittäminen ja muu toimeliaisuus ovat yhteiskunnallista osallistumista, joilla synnytetään hyvinvointia, tuloja ja varallisuutta. Se ei ole vain ansiotyötä oman ja perheen toimeentulon turvaamiseksi. Työ tarjoaa elämään mielekästä sisältöä, arvokkuutta ja kiinnittymistä yhteisöön.

Tervetuloa mukaan kampanjaani!
Hannu

hannu.tullinen(at)gmail.com