Heikki Pyrhönen

Hei! Olen Heikki Pyrhönen Mikkelin Tuppuralan kaupunginosasta. Ikää minulla on 58 vuotta. Työskentelen toiminnanjohtajana Mikkelin Työttömät ry:llä. Työurani viimeiset kymmenen vuotta olen työskennellyt työllisyyden edistämiseksi Mikkelissä eri tehtävissä toiminnanjohtajana, työvalmentajana ja tukihenkilönä ja organisoinut mm. työttömien työpajoja, työllisyyttä ja osallisuutta edistäviä hankkeita. Paljon on aikaan saatu ja paljon on vielä tehtävää työllisyyden edistämiseksi.

Olen järjestöaktiivi ja toimin useissa eri yhdistyksissä; hallituksissa ja ohjausryhmissä ja olen myös Etelä-Savon maakunnan järjestöneuvottelukunnan jäsen.

Tällä valtuustokaudella kaupungin luottamustehtävänä minulla on ollut Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen varajäsenyys. Hallituksessa on yksi varajäsen, joka osallistuu aina kokouksiin. Ammatillisen koulutuksen edistäminen on lähellä sydäntäni.

Olen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan vankka kannattaja. Hyvinvoinnin rakentamisen on lähdettävä liikkeelle lapsista ja nuorista, joista jokaiselle on tarjottava hyvä päivähoito ja turvallinen koulutaival.

Mikkelissä on löydyttävä riittävästi resursseja tukemaan ajoissa lasten kasvua ja kehitystä. Tärkeitä tekijöitä ovat riittävän pienet päiväkotiryhmät ja koululuokat, joissa kunkin lapsen omat lähtökohdat ja valmiudet voidaan huomioida riittävän hyvin. Lasten ja nuorten hyvinvointi riippuu paljon vanhempien jaksamisesta. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että mikkeliläiset lasten ja nuorten vanhemmat saavat riittävästi tukea ja apua elämänsä tärkeimmässä työssä, kasvatustyössä.

Nuorille on tarjottava rentoa ja luovaa vapaa-ajantoimintaa turvallisten ja kiireettömien aikuisten ohjauksessa. Tarvitaan siis uusia avauksia turvaamaan kaikkien kansalaisten harrastusmahdollisuudet. Islannissa ratkaisumalliksi on otettu lasten ja nuorten osalta ns. kokonaiskoulupäivä. Koulut tarjoavat aamu- ja iltapäivisin erilaisia harrastusmahdollisuuksia kerhojen muodossa. Kerhotoiminnan on oltava maksutonta, jotta niihin voivat osallistua myös kaikkein pienituloisimmat. Tätä on Mikkelissä ripeästi edistettävä.

Mikkelissä tarvitaan panostusta esteettömien lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen ja nykyisten liikuntapaikkojen ylläpitoon käyttökuntoisina. Liikuntapaikkojen yleisövuoroja on saatava kaikille ikäryhmille. Koulujen pihat ovat mainioita lähiliikuntapaikkoja, kun ne suunnitellaan ja rakennetaan kannustamaan omatoimista liikuntaa.

Tervetuloa mukaan kampanjaani!

Heikki Pyrhönen

heikki.pyrhonen(at)gmail.com