Jenni Tissari

Hei! Olen Jenni Tissari, 33-vuotias äiti, vaimo ja kaupunginvaltuutettu. Uusioperheeseeni kuuluvat 5-, 13 - ja 15-vuotiaat lapset, puoliso ja kotieläimet. Olen aina asunut Mikkelissä ja tällä hetkellä asustelemme Lähemäellä. Vapaa-aikani vietän mieluiten luonnossa sienestäen, marjastaen tai kalastaen.

Työskentelen sosiaali- ja terveysalan järjestössä projektipäällikkönä EU-hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä mikkeliläisten työllisyyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (Yamk) ja seksuaalineuvoja. Työurani olen aloittanut jo hyvin nuorena, ja pääasiallisesti olen aina tehnyt työtä ihmisten parissa sosiaali- ja terveysalalla. Jokainen ihminen on tärkeä ja merkityksellinen, oli hän sitten sukupuoleltaan, iältään, elämäntilanteeltaan, taustaltaan tai seksuaaliselta suuntautumiseltaan mitä tahansa. Näillä periaatteilla pyrin aina kohtaamaan ihmisen kuin ihmisen.

Ensimmäisen kauden aikana olen ollut aktiivinen ja oppinut paljon kuntapolitiikasta sekä päätöksenteosta. En minä kaikesta kaikkea tiedä, enkä esitä tietävänikään. En tee oletuksia, vaan otan asioista selvää. Kaupunginvaltuuston lisäksi olen hankkinut kokemusta konserni- ja elinvoimajaostosta, kasvatus- ja opetuslautakunnasta sekä toiminut kaupunginhallituksen aktiivisena varajäsenenä. Olen ollut mukana tekemässä uutta, mutta myös huomannut millaisia seurauksia aiemmilla, huolimattomasti laadituilla päätöksillä on kuntalaisillemme ollut.
Kuntapolitiikkaan lähdin mukaan spontaanisti huolestuttuani suunnasta, johon Mikkeli oli päätöksillään menossa. Äitinä ja lastensuojelutyötä tehneenä olin erittäin huolissani lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Mikkelin on turvattava lapsille ja nuorille terveelliset ja turvalliset koulupolut. Kaupungin on kiinnitettävä enemmän huomiota yksilön tarpeisiin, esimerkiksi palkkaamalla riittävä määrä koulunkäyntiavustajia sekä panostettava laadukkaaseen lähiopetukseen pitämällä ryhmäkoot lapsia ja opettajia palvelevina. Erityisen tuen tarve tulee tunnistaa ja turvata. Koulumatkojen on oltava turvallisia pienille koululaisille ja kävelymatkoja koulukyyteihin tulisi lyhentää.

Koulutus ja työ ovat olleet minulle tärkeitä elementteja omankin onnellisuuteni lisäämisessä. Tuen vahvasti laadukkaiden koulutus - sekä työllisyysmahdollisuuksien kehittämistä kotikunnassamme.
Mikkelin pitäisi hyödyntää ja vaalia kaunista luontoaan niin opetuksessa kuin kuntalaisten hyvinvoinnin tuojina. Luontoa rakastavana ihmisenä en missään nimessä halua Mikkelin muuttuvan kylmäksi betonikaupungiksi, vaan puisto -ja virkistysalueita tulee vaalia ja kehittää.

Kansalaisjärjestöjen ja liikuntaseurojen kanssa tulee tehdä tiiviimpää yhteistyötä ja rakentaa aitoja kumppanuuksia, sillä ne luovat kuntalaisille aitoa hyvinvointia ja osallisuuden tunnetta. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen pitää olla vahvempaa ja ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen tukeen tulee panostaa ja osoittaa resursseja nykyistä enemmän.

Koen että kuntalaisille pitää antaa nykyistä enemmän vastuuta ja mahdollisuuksia oman kaupunkinsa sekä asuinalueidensa kehittämisessä esimerkiksi osallistavalla budjetoinnilla. Kaupungin tulee ottaa käyttöön verkkosivuilleen osallisuustyökalut, kuten osallistavat sovellukset ja kumppanuuspöydät osaksi toimintaansa. Näin päätöksenteosta tulee vuorovaikutteista ja yhä useampi mikkeliläinen saa aitoja vaikutusmahdollisuuksia.

Kuntapolitiikka on paljon muuta, kuin kuivaa ja ankeaa styroksisoppaa. Parhaimmillaan se rakentaa turvallista Mikkeliä, jossa kuntalaisen ääni tulee aidosti kuulluksi ja tarpeisiin reagoidaan. Mikkelissä on valtavasti potentiaalia, joka meidän pitää osata hyödyntää.

Haluan olla mukana edistämässä avointa, osallistavaa, toisia kunnioittavaa ja aikaansaavaa yhteistä kuntapolitiikkaa.

Tavallinen ja ihan ok ei riitä. Tehdään Mikkelistä kuuluva ja näkyvä, mahdollistava ja dialoginen kaupunki yhdessä! Tervetuloa mukaan tukijakseni!
Jenni Tissari

j.karoleena(at)gmail.com