Jukka Rossi

Hei!
Olen Jukka Rossi Tuppuralasta Mikkelistä. Olen 62-vuotias teknisen ja kaupallisen koulutuksen saanut monitoimimies. Olen toiminut tekniikan ja henkilöstökoulutuksen tehtävissä sekä viimeksi useamman vuoden mediatalojen palveluksessa, kuten Keskisuomalaisen. Sosiaalisena tyyppinä olen toiminut pitkään luottamustoimissa yrittäjäjärjestössä, ammattiyhdistysliikkeessä, terveysalan järjestössä ja kaupunginosaseuratoiminnassa.

Pidän itseäni järjestöaktiivina, koska toimin nykyisin aktiivisesti Mikkelin seudun Hengitysyhdistyksessä hallituksessa, Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki hallituksessa ja kaupunginosaseura TUPPURALA-seuran puheenjohtajana. AY-toimintani liittyy ammattiliitto PRO: n paikallisyhdistykseen ja STTK:n Etelä-Savon aluetoimikuntaan. Olen toiminut myös useita vuosia ja nykyisinkin SDP Mikkelin kunnallisjärjestön varapuheenjohtajana ja Mikkelin Sosialidemokraattien hallituksessa. Työni ohella tapahtunut järjestötyö on tuonut minulle tutuksi tärkeitä asioita kuten hengitysterveyden vertaistoiminta ja yleensäkin sote-alan järjestöjen merkityksen tulevaan sote-uudistukseen sekä asuinympäristöni kehittäminen kaupunginosaseuratoiminnan kautta.

Haluan nähdä Mikkelissäkin enemmän kaupunkilaisten osallistumista oman elinympäristön kehittämiseen itseään ja lapsiaan varten. Haluan puolustaa etenkin lapsiperheitä, eläkeläisiä ja vajaakuntoisia parempaan pärjäämiseen laajassa kaupungissamme. Emme saa huononakaan aikana jättää tekemättä lakisääteisiä ja muita tarpeellisia toimintoja päiväkodeissamme, varhaiskasvatuksessa ja vanhustenhuollossa.

Olen nähnyt järjestöjen merkittävän roolin erilaisissa terveydenhuollon tuki- ja avustustoiminnoissa. Tällaista haluan omalta osaltani edistää.

Haluan myös edistää monimuotoista asukkaiden yhteisöllistä toimintaa eli lähidemokratiaa niin kantakaupungissa kuin haja-asutusalueilla. Yhteistyöllä kaupungin toimijoiden kanssa saamme asukkaiden tarpeita toteutettua ja lisättyä asumisympäristön viihtyisyyttä. TUPPURALA-seurassa olen päässyt mukaan järjestämään erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia kuten uudelleen elvytetty perinteinen Tuppukylä-juoksu Tuppuralan ympäri. Seuran tehtävänä on myös välittää asukkaiden kehittämisideoita kaupungin suuntaan. Myös kaupunginosan palveluiden puolustaminen kuuluu seuralle. Uusimpana toteutettu kysely Tuppuralan Tikanpellon päiväkodin ja Launialan koulun kaupungin suunnittelemasta yhteisestä tulevaisuudesta. Kysely löytyy niin TUPPURALA-seuran kuin Launiala-Seuran sivuilta. Tulokset asukkaiden mielipiteistä saatetaan sitten päättäjien tiedoksi toimenpiteitä varten.

Työpaikkojen ja yrittämisen edellytysten parantaminen vaatii meiltä avointa mieltä niin uusiin kuin vanhoihinkin ideoihin. Konkreettiset toimet odottavat tekijäänsä Saimaan hyödyntämisessä matkailuun monimuotoisesti. Alueemme luontaiset edellytykset näin korona-aikana ovat vaikkapa etätyömahdollisuuksien parantaminen ja Mikkelin markkinoiminen muualla Suomessa asuville erinomaisena uutena asuinpaikkakuntana. Näin saisimme uusia asukkaita ja uusia yrityksiä Mikkeliin.


Yhteistyöllä eteenpäin ja uudetkin ideat rohkeasti käyttöön!
t. Jukka

jukka.rossi(at)pp.inet.fi