Lasse Pöyry

Hei!

Olen 44-vuotias perheenisä Mikkelin Lehmuskylästä. Monikko- ja erityislapsiperheeseeni kuuluvat vaimo, kolme lasta ja lemmikkejä. Mikkeliä katson paluumuuttajan silmin. Opiskelut veivät minut Joensuuhun ja työt myöhemmin pääkaupunkiseudulle.

Koulutukseltani olen ekonomisti ja yritystutkija. Työskentelen Kilpailu- ja kuluttajavirastossa tutkimushankkeiden ja kilpailuvalvonnan parissa.

Vapaa-aikaan kuuluu palloilu ja musiikki. Tykkään myös liikkua luonnossa ja erityisesti sienestys tulee sesonkiaikaan uniin asti.

Ehdokkaaksi lähdin huolesta kaupungin talouteen. Minulla on osaamista julkisista hankinnoista, kilpailuneutraliteetista, kuntayhtiöiden sidosyksikköasemasta, markkinavuoropuhelusta ja markkinoiden toimivuudesta. Toimialoista kokemusta löytyy mm. jätealalta, sote-palveluista ja rakennusteollisuudesta. Olen myös tehnyt lakien vaikutusarviointia, sekä kirjoittanut lukuisia lausuntoja lakiesityksistä. Työkokemusta on myös kansantaloustieteen ja oikeustaloustieteen tuntiopettajana.

Kaupungin talous: Omaisuus, velka, tulot ja menot. Mitään näistä ei voi tarkastella erillisenä. Kriisikuntaleiman pelko ei saa estää järkeviä investointeja, eikä johtaa tarpeettomaan omaisuuden myymiseen. Kaupungin elinvoimaisuuden hoito ja kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen ovat parasta taloudenpitoa. Vaikutukset näkyvät pidemmän ajan kuluessa niin tuloissa kuin menoissakin ja vaikuttavat velan saamiseen ja sen takaisinmaksukykyyn. Erityisen huolestunut olen suunnitelmista myydä omistusta energiayhtiöistä.

Julkinen toimija markkinoilla: Yksityinen yritystoiminta on pääsääntö kaikilla kilpailluilla markkinoilla. Julkisen yrityksen osallistumiselle pitää olla hyvä peruste. Niitä voivat olla erityistehtävä tai markkinoiden epäonnistuminen. Kun kunnan omistama yhtiö toimii markkinoilla, on erityisen tärkeää huolehtia siitä, ettei kilpailu vääristy. Myös kilpailutuksen vaikutusta markkinarakenteeseen tulee seurata - harkitsematon kilpailutus voi johtaa keskittymiseen. "Kirittäjänä" toimiva julkisomisteinen yhtiö voi olla perusteltu.

Muutoksiin varauduttava!

Soteuudistuksen myötä kaupungin nettokäyttökustannuksista katoaa noin 60 prosenttia. Helpotusta tulee talousarvion ennustettavuuteen, mutta samalla vähenevät keinot velkojen maksamiseen.

Myös jätelaki uudistuu. Kiertotaloutta tulee tukea jätetaksan painotuksilla. Kilpailuttamisella on huomioitava, että innovoinnit pysyvät mahdollisina ja markkinat eivät liiaksi keskity. Uudistus voi lisätä jätehuoltokustannuksia, mutta siihen voi itse vaikuttaa lisäämällä lajittelua.

Tervetuloa mukaan kampanjaani!

Lasse Pöyry

lasse.poyry(at)gmail.com