Marita Hokkanen (sit)

Hei! Olen Marita Hokkanen Mikkelin Tuskusta. Olen ollut aina kiinnostunut yhteisten asioiden hoitamisesta. Olen tällä hetkellä kaupunginvaltuutettuna ja jäsenenä kaupunkiympäristölautakunnassa.

Työskentelen Kalevankankaan yhtenäiskoulussa luokanopettajana. Minulle tärkeitä asioita ovat lasten ja nuorten hyvinvointi, riittävä tuki opiskelussa, inhimillisen kokoiset ryhmäkoot ja viihtyminen koulussa.

On erityisesti huomioitava varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa ryhmäkoko ja avustajien sekä erityisopettajien tuki. Liian moni lapsi ja nuori putoaa kelkasta turhan aikaisin ja tämä koituu sitten erityissairaanhoidon maksujen lisääntymiseen. Sairaalakoulupaikat ovat kiven alla jo nyt ja ne ovat todella kalliita. Perheitä ja vanhemmuutta tulee tukea raskausajasta lähtien aina teini-iän loppuun saakka. Kannatan aina ongelmien ennalta ehkäisyä ja varhaista auttamista.

Luonto ja puhdas ilma ovat Mikkelin vahvuuksia. Rakastan Mikkeliä kotikaupunkina, koska täällä on helppo harrastaa monipuolista liikunta, ulkoilla mahtavilla reiteillä ja puhtaissa metsissä keräten marjoja ja sieniä. Meidän tulee huomioida kaavoituksessa viihtyisä asuinympäristö, luonto ja lähipalvelut.

Vapaaehtoistyönä sovittelen rikoksia sovittelukeskuksessa; se on äärimmäisen haastavaa ja mielenkiintoista. Omassa koulussani vedän VERSO-ryhmää eli vertaissovittelua, jossa oppilaat selvittelevät itse konfliktejaan koulutettujen sovittelijoiden ohjauksessa. Vedän myös työni ohella näytelmäkerhoa sekä saksan kielen kerhoa.

Minua harmittaa koulukirjastojen alasajo, koska tuolloin vedin Kirjastokamujen toimintaa. Lukeminen onkin yksi mieliharrastuksistani. Jo nyt huomataan koulussa, miten lasten ja nuorten luetun ymmärtämisen taso sekä mekaaninen sujuva lukeminen ovat heikentyneet merkittävästi. Etäopetuksen aikana tämä tuli todella vahvasti esille.

Mikkelin asukkaista lähes 40 % on eläkeläisiä. Tämän takia kaupunkimme edun mukaista on tukea heidän hyvinvointiaan. On tärkeää, että he saavat asua kotonaan mahdollisimman pitkään.
Mikkeli on pinta-alaltaan iso kaupunki. Meillä on pitkät välimatkat, myös kaupunkimme reunoilla asuvat ovat oikeutettuja saamaan heille kuuluvat palvelut. Itse maalta lähtöisin olevana ymmärrän hyvin myös maaseudun haasteet.

Olen sinnikäs ja ahkera puurtaja. Tehdään yhdessä Mikkelistä hyvä paikka asua, työskennellä ja yrittää!

Tervetuloa mukaan kampanjaani!

Marita

marita.hokkanen(at)sivistys.mikkeli.fi

p. 0440177028