Reijo Hämäläinen

Hei! Olen Reijo Hämäläinen Mikkelin Anttolasta Haukkamäeltä. Työskentelen mielenterveyshoitajana Essoten nuorisopsykiatrian osastolla neljättätoista vuotta, tätä ennen muissa yksiköissä 80-luvulta, ja tykkään työstäni. Vapaa-aikoina autan vaimoani, joka toimii yrittäjänä pihapiirissämme toimivalla Haukkamäen hevostilalla. Viihdyn hyvin eläinten parissa. Pidän luonnossa olemisesta kaikkina vuodenaikoina. Kotioveltani avautuu loistavat ulkoilumaastot ja Lapin erämaat ovat tulleet tutuksi myös.

Olen vammaisjärjestöaktiivi ja toimin sekä valtakunnallisen ADHD-liiton puheenjohtajana että Autismiliiton hallituksen jäsenenä ja paikallisen Etelä-Savon ADA ry:n puheenjohtajana. Olen myös Mikkelin vammaisneuvoston jäsen. Arvostan kansalaisjärjestöjen toimintaa ja haluan olla edistämässä järjestöjen ja Mikkelin kaupungin välistä yhteistyötä. Kuluneella valtuustokaudella olen ollut varavaltuutettu, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäsen, Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokousedustaja ja Anttolan aluejohtokunnan varajäsen. Olen myös Mikkelin Sosialidemokraatit ry:n varapuheenjohtaja.

Olen ehdokkaana, koska haluan olla vaikuttamassa siihen, että kaikilla mikkeliläisillä olisi mahdollisuus yhdenvertaiseen, hyvään arkeen. Sydäntäni lähellä ovat ne lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on kyseisen päämäärän saavuttamisessa erityisiä haasteita. Mikkelissä on kehitettävä ehkäisevää ja yhteisöllistä opiskeluhuoltoa.

Onnistunut kiinnittyminen kouluun ja lasten ja nuorten sosiaalisen luottamuksen kasvu vaikuttavat hyvinvointiin ja koulun läpäisyyn myönteisesti. Nuoria on kannustettava liikkumaan, syömään terveellisesti ja monipuolisesti sekä välttämään päihteiden käyttöä. Päihteisiin liittyvän tiedon tarjoamisen lisäksi on kerrottava saatavilla olevasta tuesta. Alkoholin, tupakan ja kannabiksen ja niin sanottujen muotihuumeiden käytön vaaroista on puhuttava lapsille ja nuorille enemmän. Mikkelissä on oltava tavoitteena lasten ja nuorten päihteettömyys.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen varhaiskasvatuksen ja koulujen oppimisympäristöön ja tarvitsemaansa tukeen. Perusopetuksen tavoin toisen asteen oppilaitoksien yhteydessä on järjestettävä kulttuuri- ja liikuntakerho- sekä muuta järjestötoimintaa.

Perusopetusta on muutettava toimintatavoiltaan avoimemmaksi ja suunnattava yhteistyötä ulospäin. Nuorten osallisuus ei rajoitu vain koulumaailmaan, vaan nuoria on kuultava kaupungin päätöksenteossa aktiivisesti muutenkin. Saavutettavat matalan kynnyksen palvelut ovat tärkeitä, esimerkiksi ”höntsäliikuntaa” tulee mahdollistaa.

Luontomatkailussa on Mikkelissä paljon potentiaalia hyödyntämättä, tulee kaikin tavoin toimia yhteistyössä ja nähdä upeat mahdollisuutemme. Kaupunkikeskustan lisäksi tulee haja-asutusalueiden vetovoimatekijöitä edelleen vahvistaa. Esimerkiksi Anttolan houkuttelevuus asuinpaikkana tulee hyödyntää entistä paremmin; luonnonläheinen ympäristö, uusi koulu, vireä kyläyhteisö jne. Etätyöskentelyn edellyttämät tietoliikenneverkot tulee saada ajan tasalle, toimivat liikenneyhteydet tulee taata, pyörätie Anttolaan haaveissani siintää myös.

Tehdään Mikkelistä hyvä ja houkutteleva paikka elää, asua, opiskella, matkailla, yrittää ja työskennellä. Taataan kaikille yhdenvertainen hyvä arki. Tervetuloa tukijakseni ja kampanjaani mukaan!

Reijo

p. 0407542769
reijo.hamalainen(at)haukkamaenhevostila.net