Vesa Tikkanen

Hei mikkeliläiset!

Olen Vesa Tikkanen, 64-vuotias työeläkeläinen. Asun vaimoni kanssa Tupalan kaupunginosassa. Omat lapset ovat jo aikuisia ja asuvat perheineen ympäri Suomea. Olen myös pappa puolitoistavuotiaalle ihanalle Alisa-tyttöselle.

Tein pääasiallisen leipätyöni Raha-automaattiyhdistyksessä/ Veikkauksessa huoltoedustajana/ huoltoteknikkona. Työvuosia kertyi yhteensä yli 40. Pidin työstäni tosi paljon. Työssäni liikuin laajalla alueella. Tavatessani päivittäin useita kymmeniä ihmisiä; yrittäjiä, johtajia, päälliköitä ja meitä tavallisia työntekijöitä sekä muita asiakkaita, opin ymmärtämään heidän monenlaisia ajatusmalleja.
Harrastuksia on ollut monenlaisia mutta edelleen tykkään lukea paljon, liikkua ulkona ja rakennella kaikenlaista.

Kuulun Mikkelin Urheilusukeltajiin ja olin siinä pari vuotta myös puheenjohtajana. Kipparoin edelleen meidän tukilaivaa Tornator I, jonka laituripaikka on Mikkelin satamassa. Päälliköllä on suuri vastuu matkustajista, ollaan sitten tyynessä tai myrskyssä. Tämä on ollut hyvää kasvatusta myös politiikkaan ja vastuun ottamiseen sekä pitämään kiinni asioista, joista on yhdessä sovittu. Osaltaan tämä vedenpäällinen ja -alainen harrastus herätti kantamaan huolta Saimaan tilasta ja vesistöjemme hyvinvoinnista ylipäätään. Ympäristönsuojelu on minulle tärkeää.

Lähdin mukaan poliittiseen toimintaan liittymällä Mikkelin Sosialidemokraatit ry:n paikallisosastoon edellisissä eduskuntavaaleissa. Tätä ennen en ole ollut mukana minkäänlaisessa poliittisessa toiminnassa, vaikka kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin on aina ollut suurta. On ehkä hyväkin, että aloitin poliittisen toiminnan vasta nyt. Voin ehkä antaa joitain uusia näkökulmia tähänkin toimintaan ja lisäarvoa siihen.

Haluaisin olla omalta osaltani vaikuttamassa Mikkeliä koskeviin päätöksiin. Mikkeli on minulle rakas ja tärkeä kaupunki, jossa useimmat palvelut ovat vielä riittävän lähellä ja luonto melko puhdas. Pidetään ne edelleen sellaisina. Tämä koskee siis meidän koko laajaa kaupunkiamme, myös sen muita taajamia ja maaseutua.

Mielestäni kaupungin hallinnon pitää olla hyvin avointa ja kohdella meitä kuntalaisia tasapuolisesti. Mikkelin tiukkenevassa taloustilanteessa korostuu entisestään perusarvot, joista meidän on pidettävä kiinni.

Opinpolku varhaiskasvatuksesta peruskouluun asti pitäisi olla ryhmät kasassa pitävää. Kuntalaistemme verorahoilla rakennetut päiväkodit ja oppilaitokset tulee olla turvallisia ja sisäilmaltaan terveitä, sekä kohtuullisilla etäisyyksillä asuinpaikoista.
Julkisten rakennusten, kuten päiväkotien ja koulujen huonoa rakentamista emme voi enää hyväksyä. Rakennusvalvontaa pitää entisestään tiukentaa. Julkisissa hankinnoissa myös hankintaosaamista täytyy parantaa.

Mikkelin on pystyttävä tarjoamaan varsinkin nuorille aikuisille riittävästi koulutusta vastaavaa työtä. Tämän lisäksi Mikkelin on oltava lapsi- ja perheystävällinen kaupunki ja myös osoitettava se omilla päätöksillään. Päätös muuttamisesta tai jäämisestä Mikkeliin ei riipu pelkästään työpaikoista. Näillä edellä mainituilla asioilla luomme kaupunkimme vahvan veto- ja pitovoiman.

Jokainen meistä vanhenee ja jossain vaiheessa tulemme tarvitsemaan siihen liittyviä palveluja. Mikkelin asukkaista suuri osa on eläkeläisiä, lähempänä jo 40 prosenttia. Ikäihmiset ovat meille myös suuri kuluttajaryhmä ja voimavara, kunhan vain pidämme heistä huolta. Ikäihmisten suuri määrä meidän kaupungissa asettaa haasteita, koska he tarvitsevat paljon erikoissairaanhoitoa ja kustannukset nousevat jyrkästi. Siksi on elintärkeätä, että Mikkeli järjestää riittävästi liikunnallisia harrastuksia ikäihmisille. Lisäksi, että kaupunki jakaa vanhuksille riittävästi resursseja, kuten ohjattua liikuntaa eri muodoissa toimintakyvyn ylläpitämiseen. Tämä mahdollistaa kotona olemisen pitempään ja elämänlaadun säilymisen parempana. Tätä kautta pystymme myös hillitsemään jatkuvaa kustannuksien kasvua. Ikäihmiset ovat ansainneet arvokkaan loppuelämän.

Mikkeli on pinta-alaltaan laaja kaupunki, joka käsittää muunkin kuin kantakaupungin. Siksi on elintärkeätä, että säilytämme myös muiden taajamien riittävät palvelut. Matkailullisesti Mikkelin koko laaja alue taajamineen, maaseutuineen, järvineen ja kauniine luontoineen on valtava potentiaali, kunhan vain osaamme markkinoida ja hyödyntää sitä. Kahden paikkakunnan asumista, sen markkinointia ja houkuttelevuutta pitää tukea ja kannustaa. Mikkelin kantakaupunki on Saimaan rannalla ja lähitulevaisuudessa mm. sataman kehittämiseen meidän kannattaa satsata. Näillä edellä mainituilla kaikilla seikoilla voi olla osaltaan suuri merkitys kaupunkimme vetovoimaan.

Tarvitaan joskus myös hulluilta kuulostavia ideoita ja innovaatioita, koska monesti niistä tulee myös suuria menestyksiä. Keskinkertaisuus ei tuo mitään uutta. Siihen tarvitaan rohkeita ihmisiä.
Jos koet nämä arvot myös omiksesi, niin lähde tukemaan kampanjaani kuntavaaleihin.
Tervetuloa!
Vesa Tikkanen

Puh. 050 514 8056, vesat5(at)gmail.com