Tervetuloa Mikkelin Sosialidemokraattien kotisivuille!Puheenjohtajalta: Säästöjä lasten palveluihin ei saa tehdä

Mikkelin kaupunki on keskeyttänyt palkan maksun 100 työntekijältä ja aikoo lomauttaa henkilöstöä. Mielestäni näitä toimia ei pitäisi tehdä ja olen sen johdolle kertonut. Etenkin koulunkäyntiavustajien osalta katson, että koronasta johtuvat poikkeusolot eivät estä koulunkäyntiavustajan työtä. Kysymys on enemmänkin siitä, että kaupunki ei ole organisoinut tehtävää poikkeusoloja vastaavaksi.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten tuen tarve ei ole poistunut, pikemminkin kasvanut korona-tilanteen vuoksi. Mikkelin kaupunki tulkitsee tilannetta yksioikoisesti ja arvatenkin säästötoimet mielessään perustellen, että koulut ovat siirtyneet etäopetukseen luukuunottamatta 1-3 luokkia ja HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) oppilaita. Kaupunki kuitenkin unohtaa sen asian, että erityistä tukea tarvitsevia oppilaita on myös kaikki ne lapset ja nuoret, joilla on HOPS (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma) ja tarvitsevat oppitunneilla tehostettua tukea. Esimerkiksi monet lapset, joilla on ADHD. Nämä lapset ja nuoret tarvitsevat koulunkäyntiavustajien apua etäkoulusta selvitäkseen.

Esimerkiksi selkeät osiin pilkotut toimintaohjeet ja aloittamisrutiinien luominen auttaa sellaisten oppilaiden kanssa, joilla on ongelmia aloitekyvyssä ja häiriöitä voi ilmetä vaikkapa tehtävien aloituksessa. Etäkoulussa lapsen pitää olla tuplasti aloitteellisempi kuin normaalisti. Ja jos hän normaalistikin tarvitsee avustajan tukea, niin miksi muka ei nyt.

Lapsi voi tarvita koulunkäyntiavustajaa etäkoulussa tavoitteiden porrastamisessa ja tehtävien tekemisen ja palauttamisen tsekkauksessa sekavassa nettijärjestelmässä. Ihan ylipäätään siinä, että mitä oikein pitää tehdä. Lasten sähköpostit ja wilmat ovat pullollaan satoja viestejä ja ohjeita opettajilta. Vain erittäin oma-aloitteinen ja hyvällä organisointikyvyllä varustettu lapsi pystyy nyt selviämään ilman apua. Lisäksi vaaditaan erinomaista kykyä ymmärtää kirjoitettua tekstiä ja sitä, että osaa ohjeet luettuaan laittaa toimeksi.

Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus" sanoi J.P.Grant, UNICEFin entinen pääsihteeri. Lapsen oikeus koulutukseen ei ole mielipidekysymys, vaan lapsen oikeudet on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on valtioita sitova ihmisoikeussopimus.

Erityislasten oikeus yksilön huomioivaan perusopetukseen olisi oltava kuntien erityisessä suojeluksessa – valitettavan usein se on äitien ja isien suuren työn takana. Korona-tilannetta ei olisi saanut hyödyntää säästöjen aikaansaamiseksi ja palveluiden ottamiseksi pois erityislapsilta. Tilanteen voi yhä korjata, kevätlukukautta on vielä 1,5 kuukautta jäljellä.

Mikkelissä 10.4.2020
Satu Taavitsainen
Puheenjohtaja
Mikkelin Sosialidemokraatit ry
Kaupunginvaltuutettu

Tiedote 30.1.2020

Mikkelin Sosialidemokraatit esittää Sanna Marinia SDP:n puheenjohtajaksi ja Satu Taavitsaista puoluehallitukseen

Mikkelin Sosialidemokraatit ry kokoontui 2020-luvun ensimmäiseen jäsenkokoukseensa ja esittää pääministeri Sanna Marinia SDP:n puheenjohtajaksi kesäkuussa pidettävässä puoluekokouksessa. Sanna Marin on uuden ajan poliittinen toimija, jolla on osaamista ja näkemystä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseksi uudelle vuosikymmenelle. Marinin toiminta pohjautuu sosialidemokraattisiin arvoihin yhteiskunnasta, jossa jokaisesta pidetään huolta.
"Tulevaisuudella on minulle enemmän merkitystä kuin sillä, mitä oli ennen", on Marin sanonut.

Satu Taavitsainen puoluehallitukseen

Yhdistys esittää puheenjohtajaansa Satu Taavitsaista SDP:n puoluehallitukseen. Satu
Taavitsainen on SDP:n suurimman piirin Kaakkois-Suomen sos.dem. piirin ensimmäinen varapuheenjohtaja ja toimi ennen kansanedustajuuttaan v. 2015-2019 piirin puheenjohtajana niin Etelä-Savossa kuin uudessa Kaakkois-Suomen piirissäkin.

Satu Taavitsainen on Mikkelin kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja ja Etelä-Savon
maakuntavaltuuston puheenjohtaja. Taavitsainen on koulutukseltaan sosionomi (amk) ja työskentelee ESTERYn, Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n toiminnanjohtajana.

Lasten ja nuorten palvelut turvattava - koulutuksesta ei leikata

Mikkelin Sosialidemokraatit kannattaa peruspalveluiden turvaamista, eikä hyväksy Mikkelin kaupunginhallituksen esitystä peruskoulun tuntimäärän heikentämisestä, koululaisten iltapäivätoiminnan maksujen korottamisesta, koulujen liikuntatilojen maksullisuutta ja
ehkäisevän päihdetyön heikentämistä. Lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä on
edistettävä. Ehkäisevän päihdetyön palvelut on turvattava mikkeliläisille lapsille ja nuorille.

Lisätietoja:
Mikkelin Sosialidemokraatit ry
sihteeri Raine Lehkonen
p. 0440-360985
puheenjohtaja Satu Taavitsainen
p. 0440-905546

Mikkelin Sosialidemokraatit ry on Mikkelin seudun suurin puolueosasto jäsenmäärältään ja valtuutettujen lukumäärältään. Yhdistyksemme jäseniä on monissa merkittävissä tehtävissä. Toimintamme keskeinen osa on mukanaolo Sosialidemokraattisen puolueen
paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa toiminnassa. Keskeinen ajatuksemme on välittömän, toverillisen ja viihtyisän ilmapiirin ylläpitäminen toiminnassamme.
Kuvia ei kumarrella ja teräväsanainenkin saa olla. Tapaamme myös muiden
asioiden kuin politiikan merkeissä, ne ovat osa elävää perinnettämme. Yhdistyksen toiminta on väylä saattaa jäsenten ajatukset suoraan päätöksentekijöiden pöytään.