Syksyn haasteet ovat alkaneet ja misolaiset luottamushenkilöt ovat

mukana rakentamassa parempaa Mikkeliä. Meitä sosialidemokraatteja
tarvitaan, jottei Mikkelin talouden sopeuttaminen kavenna liikaa kaupunki-
laisten palveluita eikä mahdollisuutta asua ja elää omaa elämäänsä.

Koulujen, kirjastojen ja kulttuuripalvelujen samoin terveyspalvelujen
on oltava eri-ikäisten asukkaiden saavutettavissa. Säästöjä kyllä saadaan
nopeasti leikkaamalla erilaisista palvelusta, mutta saavutetaanko
näin todellisia pitkäaikaisia säästöjä? Järki on oltava mukana.
Kun kaupungin tilanne niin vaatii, ovat sosialidemokraatit myös
mukana rakentamassa ratkaisuja talouden tasapainon aikaansaamiseksi.

Meidän sosialidemokraattien on huolehdittava siitä, että Mikkeli
on ja tulee olemaan perheystävällinen, vanhenevista asukkaistaan
huolehtiva ja yrittämisen arvoinen kaupunki.

Tasa-arvoista loppuvuotta toivottaen,

Jukka Rossi, puheenjohtaja, MiSo

(Yläpalkin kuva Tapio Lankinen)
Tapahtumakalenteri

SDP Mikkeli jouluglögit (Sunnuntai  15.12.2019)
SDP Mikkeli jouluglögit Mikkelin torilla lauantaina 15.12. klo 10-13.