Yläpalkin kuva, Tapio Lankinen


Mikkelin Sosialidemokraatit ry
– olemme lähelläsi!

Puolueosastomme toiminta on nykyaikaista yhteiskuntavaikuttamista. Kokoamme yhteen yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita sosialidemokraattisen arvopohjan omakseen tuntevia mikkeliläisiä.

Toimintamme keskeinen ajatus on tarjota mielenkiintoinen ja uusia ajatuksia tuottava foorumi keskustella ja perehtyä yhteiskuntamme ongelmiin ja kehittämiseen.
Yhdistyksemme jäseniä on päätöksentekijöinä niin kunnallisella kuin valtakunnallisillakin foorumeilla.

Kansanedustaja Satu Taavitsainen on meidän jäsenemme.

Parhaiten meihin tutustuu tilaisuuksissamme. Tule tapahtumiin ja mukaan toimintaan. MiSon kautta voit vaikuttaa asioihin. Meidän kauttamme Sinulla on suora yhteys eduskuntaan ja kaupunginvaltuutettuihin ja lautakuntien jäseniin.

Otathan yhteyttä ja tule mukaan toimintaan!

Laastarihallitus

Torstai 3.5.2018 - Osmo Ukkonen

Nykyinen hallitus aloitti työskentelynsä tekemällä tosi suuria leikkauksia eläkeläisille, opiskelijoille, yleensä koulutukselle, vähävaraisille kansalaisille sekä kaikkeen elämisen säälliseen kulkuun liittyviin asioihin. Perusteluna oli, että kansalaisten velkaantuminen, työllisyys sekä maan talous pitää saada palautumaan oikealle uralle, kulujen maksajat olivat sivuseikka

Ja niin hallitus toimi, leikkurisakset toimivat, tarkoitus pyhitti keinot.

Maailman talous kulkee omia, ehkä tilastotieteellisiä syklejä noudattaen. Niin kävi, että EU:n maissa Saksan johdolla kansantalous parani laajasti Euroopassa, vienti elpyi ja meille suomalaisille koitti paremmat investointi ja vienti mahdollisuudet. Tähän maamme hallitus osasi alkuvaikeuksien jälkeen tarttua, yllättäen, ja nyt kasvava taloudellinen pelivara antaa oikeuden kertoa kansalaisille nyt hyvin suunnitellusta hallitusohjelmasta.

Vaan kun mitään hyvin suunniteltua ohjelmaa ei ole ollut olemassakaan. Leikata voidaan ja lopputulosta voidaan kehua nyt pelivaran mahdollistamilla miljoonien eurojen turvin. Tilannetta ei korjata laastaroimalla todella suuria syntyneitä avohaavoja nuorten, opiskelijoiden, eläkeläisten tai heikommassa asemassa olevien muiden kansalaisten etuisuuksia näennäisesti parantamalla. Leikattuja miljardeja ei korjata muutamilla lisämiljoonilla.

Hallituksen toiminta on outoa. Ensin tehdään lakialoite, katsotaan seuraavaksi mitä lainsäätäjät siitä sanovat, laastaroidaan pahimmat virheet tai todetaan vanhan lasten sadun mukaisesti, että  ”ei tästä mitään tullutkaan”.

Onko ihme, jos alkuperäisissä hallituspuolueissa tapahtuu hajaannus (perussuomalaiset/siniset) tai yhä useampi hallituspuolueen jäsen pyrkii eroamaan nykyisestä koalitiosta (Harkimo ja muut seuraajat). Tai miksi puolueiden kannatuskärjessä ovat nykyisin johdonmukaista kansalaisten kokonaisvaltaista etua ajavat sosialidemokraatit?

Laastari ehkä suojaa aikansa, mutta irtoaa enemmin tai myöhemmin. Lopputulos voi yllättää!

 

Osmo Ukkonen

Eläkeläinen, kirjailija

 

Kommentoi kirjoitusta.

Esteettömyys luo yhdenvertaisuutta koululaisille

Keskiviikko 2.5.2018 - Reijo Hämäläinen, Miso

Mikkelin koulustrategiassa käydään keskustelua opetuksen integraatiosta ja eriytetystä erityisopetuksesta.

Tällä hetkellä johtoajatuksena on integraatio. Valitettava totuus on, etteivät kaikki kykene tällöin suoriutumaan kykyjensä mukaisesti, vaan alisuoriutuvat. Uusia koulukiinteistöjä suunniteltaessa on huomioitava oppimisympäristön hyvä ja tasapuolinen toimivuus. Esteettömyys on muutakin kuin invaramppeja tai muita vastaavia.

Monella erityistä tukea tarvitsevalla on haasteita hahmottamisessa, aistisäätelyn poikkeavuutta, keskittymisvaikeuksia ja niin edelleen. Tilojen väri- ja äänimaailma, ympäröivän tilan hahmottaminen, eri opetustilojen välillä kulkeminen, materiaalit, opasteiden selkeys vaativat kaikki huomioimista.

Selkeys on ydinsana. Ryhmäkokojen pitäminen kohtuullisina ei riitä. Tilojen riittävyys ja muunneltavuus tulee huomioida; usein voi tulla yllättävä tarve eriyttää opetusta väliaikaisesti, joku voi vaatia yksityistä tilaa opiskelun onnistumiseksi.

Esteettömyys tarkoittaa myös kaikkea, mikä edistää oppilaiden tasapuolista kehitystä osallistuvina ihmisinä. Koulun toiminnan pitää olla syrjinnänvastaista sekä avointa kaikkien osallistumiselle ja huomioimiselle. Jokaisen on saatava tuntea kuuluvansa joukkoon.

Omien voimavarojen esiin saaminen kannustaa eteenpäin. Haluamme taata lapsillemme mahdollisimman hyvät edellytykset kasvaa ja kehittyä osallistuviksi ja hyvinvoiviksi mikkeliläisiksi. Jokaisessa piilee vahvuuksia, niille pitää vain antaa mahdollisuus tulla esille.

Tulee tarkoin harkita, mikä on mahdollisimman hyvä vaihtoehto kunkin oppilaan oppimisen ja kehittymisen kannalta. Se voi olla lähikoulu tai jokin muu. Samalla tulee taata riittävät resurssit, kyky ja taito kohdata aidosti kukin oppilas.

Esteettömyys ei ole haitaksi kenellekään. Asioiden katsominen oppilaan silmin voisi avartaa monen näkemyksiä.
Reijo Hämäläinen Anttola, Mikkeli

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää kirjoituksia