Tervetuloa Mikkelin Sosialidemokraattien kotisivuille!Tiedote 30.1.2020

Mikkelin Sosialidemokraatit esittää Sanna Marinia SDP:n puheenjohtajaksi ja Satu Taavitsaista puoluehallitukseen

Mikkelin Sosialidemokraatit ry kokoontui 2020-luvun ensimmäiseen jäsenkokoukseensa ja esittää pääministeri Sanna Marinia SDP:n puheenjohtajaksi kesäkuussa pidettävässä puoluekokouksessa. Sanna Marin on uuden ajan poliittinen toimija, jolla on osaamista ja näkemystä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseksi uudelle vuosikymmenelle. Marinin toiminta pohjautuu sosialidemokraattisiin arvoihin yhteiskunnasta, jossa jokaisesta pidetään huolta.
"Tulevaisuudella on minulle enemmän merkitystä kuin sillä, mitä oli ennen", on Marin sanonut.

Satu Taavitsainen puoluehallitukseen

Yhdistys esittää puheenjohtajaansa Satu Taavitsaista SDP:n puoluehallitukseen. Satu
Taavitsainen on SDP:n suurimman piirin Kaakkois-Suomen sos.dem. piirin ensimmäinen varapuheenjohtaja ja toimi ennen kansanedustajuuttaan v. 2015-2019 piirin puheenjohtajana niin Etelä-Savossa kuin uudessa Kaakkois-Suomen piirissäkin.

Satu Taavitsainen on Mikkelin kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja ja Etelä-Savon
maakuntavaltuuston puheenjohtaja. Taavitsainen on koulutukseltaan sosionomi (amk) ja työskentelee ESTERYn, Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n toiminnanjohtajana.

Lasten ja nuorten palvelut turvattava - koulutuksesta ei leikata

Mikkelin Sosialidemokraatit kannattaa peruspalveluiden turvaamista, eikä hyväksy Mikkelin kaupunginhallituksen esitystä peruskoulun tuntimäärän heikentämisestä, koululaisten iltapäivätoiminnan maksujen korottamisesta, koulujen liikuntatilojen maksullisuutta ja
ehkäisevän päihdetyön heikentämistä. Lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä on
edistettävä. Ehkäisevän päihdetyön palvelut on turvattava mikkeliläisille lapsille ja nuorille.

Lisätietoja:
Mikkelin Sosialidemokraatit ry
sihteeri Raine Lehkonen
p. 0440-360985
puheenjohtaja Satu Taavitsainen
p. 0440-905546

Mikkelin Sosialidemokraatit ry on Mikkelin seudun suurin puolueosasto jäsenmäärältään ja valtuutettujen lukumäärältään. Yhdistyksemme jäseniä on monissa merkittävissä tehtävissä. Toimintamme keskeinen osa on mukanaolo Sosialidemokraattisen puolueen
paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa toiminnassa. Keskeinen ajatuksemme on välittömän, toverillisen ja viihtyisän ilmapiirin ylläpitäminen toiminnassamme.
Kuvia ei kumarrella ja teräväsanainenkin saa olla. Tapaamme myös muiden
asioiden kuin politiikan merkeissä, ne ovat osa elävää perinnettämme. Yhdistyksen toiminta on väylä saattaa jäsenten ajatukset suoraan päätöksentekijöiden pöytään.