Ajankohtaista

Avoimmuuttaa ja läpinäkyvyyttä kunnalliseen valmisteluun ja päätöksentekoon

Sunnuntai 24.3.2019 klo 19:28

Kirjoitin viime torstaiaamuna kaupungin viranhaltijoille kuntalaisten esittämiä epäilyjä teknisen toimen toiminnasta. Siitäpä ryöpsähti mediassa iso juttu, kun viranhaltija itse julkisti asian tekemällä viikonloppuyönä päivityksen facebookkiin syyttäen minua kunnianloukkauksesta. Olen esittänyt kaupungin sisäisissä keskusteluissa jo pitkään teknisen toimen asioiden selkiyttämistä, mutta nyt kun asiasta tuli julkinen niin se antaa mahdollisuuden keskustella asiasta muillakin foorumeilla.

Avoimmuus ja läpinäkyvyys ovat aseita rakenteellista korruptiota vastaan, joka voi ottaa vallan kunnissa silloin, jos yritystoiminnan tarpeet alkavat ohjata kunnan päätöksentekoa ja horjuttaa sen uskottavuutta.

Mikkeliläisten kuntalaisten ja yrittäjien luottamusta kaupungin maankäytön suunnitteluun, tonttien myyntiin ja poikkeamislupien ja rakennuslupien myöntämiseen on viime vuosien aikana vahingoitettu.

Tontin varaaminen äskettäin Saksalan kaupunginosassa kaavan vastaiseen toimintaan hoivayritykselle, oli mikkeliläisille selkeästi viimeinen niitti.

Räikeitä tapauksia on ollut esimerkiksi Pankalan kerrostalojen rakentaminen rakennusluvan ja kaavan vastaisesti, jota tutki myös poliisi. Poliisin esitutkinnassa on kerrottu kaupungin asianomaisten johtavien viranhaltijoiden olleen alusta alkaen tietoisia siitä, että tarkoitus on ollut rakentaa kaksi asuntoa myös alimpaan kerrokseen kaavan vastaisesti ja että taloon tulee siten kuusi asuinkerrosta. Se, jos viranhaltijat tiesivät luvan vastaisesta rakentamisesta ja nimenomaan esittivät menettelyä jälkikäteiseen luvittamiseen, on vakava asia, joka on Mikkelin kaupungin selvitettävä. Miten tällaista on voinut tapahtua? Menettely on kaikkinensa täysin lainsäädännön vastainen. On myös tullut ilmi, että kaupungin luottamushenkilöä on painostettu ja peloteltu mm. taloudellisella seuraamuksella, jos tässä Pankalan tapauksessa asettuu poikkeamisluvan myöntämistä vastaan.

Rakenteellisessa korruptiossa päätöksentekoprosessissa on lainvastaisuuksia ja oikeudellisia puutteita. Siinä suositaan jotakin osapuolta päätöksenteossa, ja sen ohjenuorana on yksityisen edun vaaliminen.

Muita kuntalaisten luottamusta heikentäneitä tapauksia on mm. Sammonkadun kerrostalotontin ja muiden kerrostalotonttien hinnoittelu virkamiehen toimesta valtuuston päätöksen vastaisesti, joiden osalta kaupunki on nyt velvollinen purkamaan jo tehtyjä kauppoja ja palauttamaan liikaa otettuja rahoja taloyhtiöille, Muurikin rantapuiston epäselvyydet Ristiinassa, Siilokorttelin tonttien myynnissä tapahtuneet kuntalain vastaisuudet, jotka korjattiin vasta kun kieltäydyin ottamasta asiaa valtuuston käsittelyyn, ja viimeisimpänä esiin noussut Jääkärinkadun case, jossa on kyse kaavan vastaisesti kerrostalon rakentamisesta. Tästä on jätetty kaupungille hallintokantelu 18.3.2019 kuntalaisten taholta.

Tilanne kansalaisten yhteydenottojen osalta on kiihtynyt ja tulkintani on, että kuntalaisten luottamus kaupungin tekniseen toimeen on heikentynyt. Asukkaidemme taholta on meille luottamushenkilöille heitetty ilmaan kysymys virkamiesten korruptoitumisesta. Ihmiset eivät ymmärrä, miksi virkamiehet toimivat niin kuin toimivat. En ymmärrä sitä itsekään.

Olen kysynyt tekniseltä johtajalta, milloin on tulossa meille luottamushenkilöille luvatut prosessikuvaukset maankäytön suunnittelun, poikkeamislupien ja rakennustarkastustoiminnan osalta. Nämä on luvattu tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn mahdollisia hallinto- ja toimintasääntömuutoksia varten. Näitä selkeyttämällä sekä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisäämällä voitaisiin parantaa nykyistä tilannetta. Prosessit ja päätöksenteko pitää saada pikaisesti teknisessä toimessa kuntoon ja kuntalaisten ja yrittäjien luottamusta kaupungin tekniseen toimeen lisättyä.

Poikkeamisluvat kaavan vastaiseen rakentamiseen tulee tehdä monijäsenisessä toimielimessä, eikä olla yksittäisen virkamiehen päätöksiä. Näin varmistettaisiin parempi luottamus päätöksiin ja kaikkien tasapuolinen kohtelu. Poikkeamiset kaavasta on sananmukaisesti poikkeamia, eikä niillä voi muuttaa kaavoituksen sisällöllisiä perusteita. Näissä on kyseessä usein isot taloudelliset hyödyt.

Rakenteelliseen korruptioon tulee suhtautua vakavasti ja torjua epäeettisen ja laittoman toiminnan pesiytyminen laillisiin rakenteisiin. Asiaa ei tule vähätellä. On tärkeää vahvistaa Suomen kunnissa ja valtion hallinnossa demokratiaa, luottamusta ja hyvää hallintotoimintaa.

 

Satu Taavitsainen                                                                                                                                                         

Kansanedustaja, Mikkelin kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, MiSon

Kommentoi kirjoitusta.

ESSOTEn turvattava laadukas hoito

Keskiviikko 6.2.2019 klo 18:10 Mikkelin Sosialidemokraatit ry tuomitsee jyrkästi epäasiallisen vanhusten hoivan.

 Jo useita vuosia Mikkelin vanhustenhuollossa on taisteltu siitä, että hoitohenkilökuntaa olisi tarpeeksi. Omaiset ja henkilöstö ovat tuoneet huoliaan esiin ja sairaanhoitajia irtisanottu heidän tuotua epäkohtia esille. Tämä ei ole oikein.

Mikkelin Sosialidemokraatit ry on tyytyväinen, että vihdoinkin Valvira otti jämäkän kannan ja peruutti toimiluvan suuren hoivajätin Esperi Caren yksiköltä ja koko ketjun toiminta tutkitaan. Emme toivo Esperin tytäryhtiön Sagan tuloa Mikkeliin siilokorttelin tontille.

Etelä-Savon Sosiaali- ja terveys kuntayhtymän ESSOTEn on tehtävä tehotarkastukset kaikkiin vanhustenhuollon yksikköihinsä, sekä ostopalveluyksikköihin että omiinsa.

Vaadimme riittävän osaavan henkilöstön määrää ja laadukasta hoitoa vanhuksille, vammaisille ja huostaanotetuille lapsille sekä omissa palveluissa että ostopalveluissa.

Ihmisen elämä ei ole myytävänä.

Kommentoi kirjoitusta.

Laastarihallitus

Torstai 3.5.2018 - Osmo Ukkonen

Nykyinen hallitus aloitti työskentelynsä tekemällä tosi suuria leikkauksia eläkeläisille, opiskelijoille, yleensä koulutukselle, vähävaraisille kansalaisille sekä kaikkeen elämisen säälliseen kulkuun liittyviin asioihin. Perusteluna oli, että kansalaisten velkaantuminen, työllisyys sekä maan talous pitää saada palautumaan oikealle uralle, kulujen maksajat olivat sivuseikka

Ja niin hallitus toimi, leikkurisakset toimivat, tarkoitus pyhitti keinot.

Maailman talous kulkee omia, ehkä tilastotieteellisiä syklejä noudattaen. Niin kävi, että EU:n maissa Saksan johdolla kansantalous parani laajasti Euroopassa, vienti elpyi ja meille suomalaisille koitti paremmat investointi ja vienti mahdollisuudet. Tähän maamme hallitus osasi alkuvaikeuksien jälkeen tarttua, yllättäen, ja nyt kasvava taloudellinen pelivara antaa oikeuden kertoa kansalaisille nyt hyvin suunnitellusta hallitusohjelmasta.

Vaan kun mitään hyvin suunniteltua ohjelmaa ei ole ollut olemassakaan. Leikata voidaan ja lopputulosta voidaan kehua nyt pelivaran mahdollistamilla miljoonien eurojen turvin. Tilannetta ei korjata laastaroimalla todella suuria syntyneitä avohaavoja nuorten, opiskelijoiden, eläkeläisten tai heikommassa asemassa olevien muiden kansalaisten etuisuuksia näennäisesti parantamalla. Leikattuja miljardeja ei korjata muutamilla lisämiljoonilla.

Hallituksen toiminta on outoa. Ensin tehdään lakialoite, katsotaan seuraavaksi mitä lainsäätäjät siitä sanovat, laastaroidaan pahimmat virheet tai todetaan vanhan lasten sadun mukaisesti, että  ”ei tästä mitään tullutkaan”.

Onko ihme, jos alkuperäisissä hallituspuolueissa tapahtuu hajaannus (perussuomalaiset/siniset) tai yhä useampi hallituspuolueen jäsen pyrkii eroamaan nykyisestä koalitiosta (Harkimo ja muut seuraajat). Tai miksi puolueiden kannatuskärjessä ovat nykyisin johdonmukaista kansalaisten kokonaisvaltaista etua ajavat sosialidemokraatit?

Laastari ehkä suojaa aikansa, mutta irtoaa enemmin tai myöhemmin. Lopputulos voi yllättää!

 

Osmo Ukkonen

Eläkeläinen, kirjailija

 

Kommentoi kirjoitusta.

Esteettömyys luo yhdenvertaisuutta koululaisille

Keskiviikko 2.5.2018 - Reijo Hämäläinen, Miso

Mikkelin koulustrategiassa käydään keskustelua opetuksen integraatiosta ja eriytetystä erityisopetuksesta.

Tällä hetkellä johtoajatuksena on integraatio. Valitettava totuus on, etteivät kaikki kykene tällöin suoriutumaan kykyjensä mukaisesti, vaan alisuoriutuvat. Uusia koulukiinteistöjä suunniteltaessa on huomioitava oppimisympäristön hyvä ja tasapuolinen toimivuus. Esteettömyys on muutakin kuin invaramppeja tai muita vastaavia.

Monella erityistä tukea tarvitsevalla on haasteita hahmottamisessa, aistisäätelyn poikkeavuutta, keskittymisvaikeuksia ja niin edelleen. Tilojen väri- ja äänimaailma, ympäröivän tilan hahmottaminen, eri opetustilojen välillä kulkeminen, materiaalit, opasteiden selkeys vaativat kaikki huomioimista.

Selkeys on ydinsana. Ryhmäkokojen pitäminen kohtuullisina ei riitä. Tilojen riittävyys ja muunneltavuus tulee huomioida; usein voi tulla yllättävä tarve eriyttää opetusta väliaikaisesti, joku voi vaatia yksityistä tilaa opiskelun onnistumiseksi.

Esteettömyys tarkoittaa myös kaikkea, mikä edistää oppilaiden tasapuolista kehitystä osallistuvina ihmisinä. Koulun toiminnan pitää olla syrjinnänvastaista sekä avointa kaikkien osallistumiselle ja huomioimiselle. Jokaisen on saatava tuntea kuuluvansa joukkoon.

Omien voimavarojen esiin saaminen kannustaa eteenpäin. Haluamme taata lapsillemme mahdollisimman hyvät edellytykset kasvaa ja kehittyä osallistuviksi ja hyvinvoiviksi mikkeliläisiksi. Jokaisessa piilee vahvuuksia, niille pitää vain antaa mahdollisuus tulla esille.

Tulee tarkoin harkita, mikä on mahdollisimman hyvä vaihtoehto kunkin oppilaan oppimisen ja kehittymisen kannalta. Se voi olla lähikoulu tai jokin muu. Samalla tulee taata riittävät resurssit, kyky ja taito kohdata aidosti kukin oppilas.

Esteettömyys ei ole haitaksi kenellekään. Asioiden katsominen oppilaan silmin voisi avartaa monen näkemyksiä.
Reijo Hämäläinen Anttola, Mikkeli

Kommentoi kirjoitusta.