Ajankohtaista

Mikkelin Sosialidemokraatit ry: Olemme valinneet kuntavaaliehdokkaita!

Tiistai 2.3.2021

Kuntavaaleissa päätetään Mikkelin suunnasta ja palveluiden tulevaisuudesta, sanoo Mikkelin Sosialidemokraattien puheenjohtaja Satu Taavitsainen.

-SDP pitää aina kiinni ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta. Haluamme luoda hyvinvointia ja hyvää elämää Mikkeliin. Hyvinvoinnin edellytykset ovat korkea työllisyys ja toimivat peruspalvelut, kertoo varapuheenjohtaja Reijo Hämäläinen.

-Päämäärämme on aina suojella heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Jokainen meistä tarvitsee joskus tukea elämässään. Jos et muuten tiedä, mitä teet, asetu aina heikomman puolelle. Se on hyvä ohjenuora niin politiikassa kuin elämässä yleensäkin. Lopputuloksena on silloin oikeudenmukainen, ihmisen kokoinen ratkaisu, sanoo Taavitsainen.

-Haluamme kehittää kaupunkiamme yhdessä sinun kanssasi. Mikkeli on olemassa asukkaitaan varten. Tervetuloa mukaan ehdokkaaksi, äänestäjäksi, tukijaksi, jäseneksi!

Ehdokkaamme 2.3.2021 (ehdokasasettelu päättyy 9.3.2021)

Anttonen Pertti, 65, luutnantti, evp
Bovellan Marko, 50, kuvataiteilija
Forsström Anna, 41, lehtori, insinööri (YAMK)
Friman Jose, 37, metallimaalari, Teollisuusliiton ammattiyhdistysaktiivi
Grönlund Reijo, 71, lehtori, työeläkkeellä
Hokkanen Marita (sit.), 68, opettaja, kaupunginvaltuutettu
Hokkanen Pia, 47, lähihoitaja, sosionomiopiskelija, äiti
Husso Aki, 41, elintarvikkeiden valmistaja, nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelija
Hynninen Jukka, 51, sähköalan erikoisammattimies, JHL-ammattiyhdistysaktiivi
Hämäläinen Reijo, 61, mielenterveyshoitaja, vammaisjärjestöaktiivi, varavaltuutettu
Jaatinen Hannu, 63, meriammattilainen, eläkkeensaaja
Juhola Jatta, 44, projektipäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri, kaupunginvaltuutettu
Korhonen Arto, 54, kauppateknikko, myyjä
Kuitunen Soile, 50, toimitusjohtaja, valtiotieteiden tohtori, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen
Lehkonen Raine Leena, 66, opettaja, filosofian maisteri, kaupunginvaltuutettu
Nykänen Reijo, 58, konepuuseppä
Nyyssönen Nina, 41, lähihoitaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varavaltuutettu
Oborochan Alexey, 45, sähköasentaja
Pajunen Tarmo, 66, radioverkkoasiantuntija, teknikko, eläkkeensaaja
Poikolainen Stig, 78, koneenhoitaja, eläkkeensaaja, järjestöaktiivi
Pulkkinen Rauno, 78, sairaanhoitaja, osastonhoitaja, eläkeläinen
Pyrhönen Heikki, 58, toiminnanjohtaja
Pöyry Lasse, 44, ekonomisti, yhteiskuntatieteiden maisteri
Rossi Jukka, 62, teknikko, myyntiasiamies, järjestöaktiivi
Seppänen Rauno, 63, kirjastonhoitaja, humanististen tieteiden kandidaatti
Särkkä Heidi, 40, terveydenhoitaja (AMK), psykologian opiskelija, lapsiperhejärjestöaktiivi
Taavitsainen Hannu, 70, toimittaja, kaupunkitutkija, eläkkeensaaja
Taavitsainen Satu, 44, toiminnanjohtaja, sosionomi (AMK), hallintotieteiden yo, varakansanedustaja, kaupunginvaltuutettu
Tiimonen Ali, 58, vesihuoltomestari, JHL ja SAK-ammattiyhdistysaktiivi
Tikkanen Vesa, 64, huoltoteknikko, työeläkkeellä
Tissari Jenni, 33, sairaanhoitaja (YAMK), seksuaalineuvoja, projektipäällikkö, kaupunginvaltuutettu
Tomminen Joni, 50, linja-autonkuljettaja, opiskelija, vammaisjärjestöaktiivi
Tullinen Hannu, 68, kaupunginvaltuutettu, työeläkkeellä
Ukkonen Osmo, 74, lehtori, työeläkkeellä, kirjailija
Vainio Hanne, 46, vanerityöntekijä, varavaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, sdp, mikkeli

Puhdas vesi ja jätevesi ovat kaupungin ydintoimintaa

Sunnuntai 31.1.2021

Mikkelin kaupunginvaltuustossa keskusteltiin vesiasioista ensimmäisen kerran vuonna 1876, koska kaupungin kaivo oli saastunut. Mikkelin alkuvuosina valtuuston ensimmäisiä isoja päätöksiä oli vesijohtoverkoston ja vesilaitoksen aikaansaaminen. Kaupunkia kohtasi tuolloin "onnenpotku", kun valtio korvasi kasarmialueen käytöstä 346 750 markkaa. Summaa käytettiin vesijohtoverkostojen rakentamiseen.

1960-luvulla aikaansaatiin jäteveden puhdistamo Kenkäveronniemeen. Vuonna 2021 Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamon toiminta korvataan uudella Metsä-Sairilan kalliopuhdistamolla. Puhdistamon arvioitu hinta on noussut alkuperäisestä 45 miljoonasta noin 75 miljoonaan euroon.

Koko Mikkelin kaupungin olemassaolon ajan vesi on ollut kaupungin ydintoimintaa ja sitä se on yhä. Häiriö puhtaan veden tuottamisessa ja jäteveden puhdistamisessa vaikuttaa välittömästi kaupungin asukkaiden ja yritysten arkeen. Mikkelin kaupunginvaltuuston edellisessä kokouksessa oli kaksi tärkeää pykälää liittyen vesilaitokseen.

Vesilaitoksesta tehtiin sisäisen tarkastuksen raportti 30 miljoonalla eurolla ylittyneestä rakennushankkeesta. SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Satu Taavitsainen teki muutosesityksen, että kaupunginvaltuusto edellyttää, että tarkastuslautakunta selvittää valtuustolle millä taholla on vastuu 30 miljoonan euron ylittymisestä ja että kaupunginhallitus valmistelee valtuustolle selkeän yksityiskohtaisen esityksen, kuinka rakennushankkeissa kokonaiskustannusten määrästä ja talousseurannasta aiotaan antaa luottamushenkilöille johdonmukaista ja ennakoivaa sekä sisällöltään oikeaa tietoa. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen. Kiitos yhteistyöstä kaikille ryhmille!

Toisena asiana oli jätevedenpuhdistamojen toiminnan ulkoistaminen. Vesilaitoksen johtokunta ja kaupunginhallitus esittivät ulkoistamista. SDP:n valtuustoryhmän kokouksessa ei pidetty hyvänä ydintoiminnan ulkoistamista ja nähtiin myös, ettei kaupunginhallitus ole toiminut menettelyssään oikein alkaessaan kilpailuttaa yrityksiä ennen kuin valtuusto on edes tehnyt ulkoistamisesta päätöstä. Näin hallitus ikään kuin pystyi pakottamaan valtuutettuja sillä, että jos ei ulkoistusta hyväksytä, aiheutuisi kaupungille ehkä vahingonkorvausvastuuta.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Taavitsainen esitti valtuustossa, että Mikkelin kaupungin jätevedenpuhdistamojen operointia ja kunnossapitopalveluja ei hankita ulkopuoliselta taholta, vaan työ tehdään kaupungin omana työnä. Tätä hän perusteli mm. sillä, että oman työn kustannuksista ei ole esitetty mitään laskelmaa, eikä kaupunkilaisilta kerättäviä vesimaksuja voi käyttää yritystoiminnan kehittämiseen, vaan vesimaksut on käytettävä perustehtävään. Ydintoimintojen osaaminen on oltava kaupungin käsissä, eikä monopolitoiminnan osaamista kannata antaa ulkopuolelle, jolloin tästä tulee riskiriippuvuussuhde.

Tästä käytiin äänestys, jossa jätevedenpuhdistamojen ulkoistaminen voitti. Oman työn puolesta äänestivät SDP:n Satu Taavitsainen, Raine Lehkonen, Ulla Leskinen, Jaana Vartiainen, Jenni Tissari, Petri Tikkanen, Marita Hokkanen ja perussuomalaisten Raimo Heinänen ja Jussi Marttinen.

Näin kaupungin 100 prosenttisesti omistaman vesilaitoksen toiminnasta jäteveden puhdistaminen päätettiin ulkoistaa yrityksen hoidettavaksi. Yli sadan vuoden oman toiminnan ajanjakso päättyi ja aika näyttää mitä tulee tapahtumaan.

Kommentoi kirjoitusta.

Mikkelin Sosialidemokraattien kuntavaalitavoite: Tanssitilat Mikkelin eläkeläisjärjestöille!

Lauantai 16.1.2021

SDP arvostaa kaikkien eläkeläisjärjestöjen toimintaa. Aktiivisella järjestötoiminnalla vahvistetaan ikääntyneiden asukkaidemme sosiaalista, henkistä ja fyysistä terveyttä. On ihmisoikeus asia, että eläkeläiset saavat kokea iloa ja naurua, liikuntaa ja toisen ihmisen läsnäoloa ja välittämistä.
 
-Eläkeläisten päivätanssit ovat olleet hieno perinne Mikkelissä. Tanssi on erinomaista liikuntaa ja se lisää osallistujien hyvinvointia monipuolisesti – niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti. Eläkeläistanssit ovat edullista ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa niin veronmaksajalle kuin eläkeläisille itselleen, sanoo Mikkelin Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja, entinen SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen.
 
Taavitsainen kertoo, että kaupungin poistettua yllättäen perinteisen tanssipaikan vanhan Sotkun eläkeläisten tanssikäytöstä, ovat he olleet kodittomina. Meidän tavoitteemme on, että aikaansaamme tulevalla valtuustokaudella kaikkia osapuolia miellyttävän ratkaisun ja eläkeläisten tanssit saavat jatkua!
 
-Mielestämme Mikkelin tulee edistää eläkeläisille mahdollisuus pysyä yhteiskunnan täysipainoisina jäseninä ja tukea eläkeläisten hyvää elämää Mikkelissä ja jokaisen osallisuutta julkiseen, sosiaaliseen ja kulttuurielämään. Eläkeläiset haluavat viettää virkeää vanhuutta ja myös palvella omaa yhteisöä esimerkiksi vapaaehtoisina kykyjensä mukaisissa tehtävissä.
 

Kansalaistoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä Mikkelissä

 
Mikkelin Sosialidemokraattien varapuheenjohtajan, vammaisjärjestöaktiivi, Reijo Hämäläisen mukaan eläke- ja muiden kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistoiminnalla ja vertaistuella on saatu tuloksia yksinäisyyden vähentämisessä.
 
-Toiminta näkyy vapaaehtoisten käynteinä vanhusten luona juttu- ja ulkoiluseurana. Lukuisissa järjestöjen kerhoissa ja ryhmissä jutellaan, lauletaan, pelataan, näytellään ja jumpataan, muistuttaa Hämäläinen.
 
-Kaikilla eläkeläisillä tulee olla oikeus ja mahdollisuus, niin halutessaan, nauttia ihmissuhteista, luonnosta, kulttuurista, terveellisestä maistuvasta ruuasta ja elämää täynnä olevasta arkipäivästä.
 
-Useissa kaupungeissa eläkeläisjärjestöjen toiminta-avustukset ovat merkittäviä ja järjestöille annetaan jopa maksutta toimitiloja. SDP tulee edistämään sitä, että Mikkelin kaupungin ja kansalaisjärjestöjen kumppanuus ja yhteistyö päivitetään 2020-luvulle ja saavutamme hyvän yhteistyön järjestöjen ja kaupungin välille, päättävät Taavitsainen ja Hämäläinen.
______________________________

Mikkelin Sosialidemokraatit ry on Mikkelin seudun suurin puolueosasto jäsenmäärältään ja valtuutettujen lukumäärältään.

Yhdistyksemme jäseniä on monissa merkittävissä tehtävissä. Toimintamme keskeinen osa on mukanaolo Sosialidemokraattisen puolueen paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa toiminnassa.

Keskeinen ajatuksemme on välittömän, toverillisen ja viihtyisän ilmapiirin ylläpitäminen toiminnassamme. Tapaamme myös muiden asioiden kuin politiikan merkeissä, ne ovat osa elävää perinnettämme. Yhdistyksen toiminta on väylä saattaa jäsenten ajatukset suoraan päätöksentekijöiden pöytään.

Haluamme kehittää kotikaupunkiamme yhdessä sinun kanssasi. Mikkeli on olemassa asukkaitaan varten. Tervetuloa mukaan ehdokkaaksi, äänestäjäksi, tukijaksi, jäseneksi!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, sdp, mikkeli, tanssi, eläkeläiset, vanha sotku, järjestö

Etelä-Savon Energia on pidettävä kaupungin omistuksessa

Torstai 14.1.2021

SDP:n Mikkelin valtuustoryhmä käsitteli 10.1.2021 ryhmäkokouksessaan Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyä. SDP:n valtuustoryhmä ei kannata Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) vähemmistöosuuden myyntiä. ESE tulee pitää kaupungin 100 prosenttisessa omistuksessa.

Sen sijaan SDP:n valtuustoryhmä hyväksyy energiatyöryhmän suosituksen mukaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:n (SSS) osakeomistuksen uudelleenjärjestelyt luotettavan pääomasijoittajan kanssa. Kaupunki omistaa 14 prosenttia SSS:n osakkeista. Valtuustoryhmämme haluaa, että kaupunki käynnistää heti keskustelut ja neuvottelut järjestelyn aikaansaamiseksi. Sijoittajan valinnassa pitää olla pää kylmänä ja perustaa se faktoihin.

Vuosilta 2018 ja 2019 kaupungin taseeseen muodostuneet 42,2 miljoonan euron alijäämät ovat pääosin kertyneet Essoten sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntalaskutuksen ja Otavian nettilukion valtionosuuden keskeytyksen ja takaisinperinnän takia. Essoten isoille kuntalaskutuksille ei Mikkeli ole mahtanut mitään. Ihmiset sairastuvat ja vanhenevat tarviten laadukasta hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa. Emme syyllistä Essotea tilanteesta.

Suomen oikeusjärjestystä tulee noudattaa ja kuntalain mukaan Mikkelin tulee kattaa alijäämät vuoden 2023 loppuun mennessä. Tähän lain velvoittavuuteen ei ole mitään pakotietä. Valtiolta ei ole tulossa helpotuksia kaupungin alijäämien kattamiseen ja jokaisen tulee tiedostaa tämä ja perustaa ajattelunsa tosiasioille. Kaupunki on vakavassa päätöksentekotilanteessa. Vastuullista kuntataloudenhoitoa on esittää ratkaisu tilanteesta eteenpäin pääsemiseksi.

SDP ei näe mahdollisena saada käyttötaloudesta 42,2 miljoonan euron leikkauksia kolmen vuoden aikana. Se olisi erittäin tuhoisaa kaupunkilaisten peruspalveluille, kuten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadulle, sekä kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja työllisyyspalveluille. Näistä pitäisi leikata 14 miljoonaa euroa joka vuosi, mikä käytännössä tarkoittaisi kaikkien ei-lakisääteisten palveluiden lakkauttamista ja lakisääteisten tason rajua laskua.

Tietenkin SSS:n osakeomistuksen uudelleenjärjestelyn jälkeen on huolehdittava vastuullisesti kuntataloudesta vahtien, ettei alijäämää pääse enää kertymään.

Haluan muistuttaa 10 vuotta sitten päätöksenteossa olleesta ESE:n ja SSS:n fuusio-hankkeesta, jossa Mikkeli olisi käytännössä ilmaiseksi antanut ESE:n ja verkko-omaisuuden SSS:lle.

Luojan kiitos, että muutosesitykseni tuolloin voitti. Me vastaan äänestäneet pelastimme kaupungin satojen miljoonien eurojen arvoisen omaisuuden, omat sähkö- ja kaukolämpöverkot.

Edelleenkin ESE:stä luopuminen ja tuo fuusioratkaisu olisi kaupungin ja asukkaidemme edun vastainen.

Satu Taavitsainen
SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja
Kaupunginvaltuutettu
Puheenjohtaja, Mikkelin Sosialidemokraatit ry

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, sdp, mikkeli, ese

Puheenjohtajalta: Säästöjä lasten palveluihin ei saa tehdä

Perjantai 10.4.2020

Mikkelin kaupunki on keskeyttänyt palkan maksun 100 työntekijältä ja aikoo lomauttaa henkilöstöä. Mielestäni näitä toimia ei pitäisi tehdä ja olen sen johdolle kertonut. Etenkin koulunkäyntiavustajien osalta katson, että koronasta johtuvat poikkeusolot eivät estä koulunkäyntiavustajan työtä. Kysymys on enemmänkin siitä, että kaupunki ei ole organisoinut tehtävää poikkeusoloja vastaavaksi.
Erityistä tukea tarvitsevien lasten tuen tarve ei ole poistunut, pikemminkin kasvanut korona-tilanteen vuoksi. Mikkelin kaupunki tulkitsee tilannetta yksioikoisesti ja arvatenkin säästötoimet mielessään perustellen, että koulut ovat siirtyneet etäopetukseen luukuunottamatta 1-3 luokkia ja HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) oppilaita. Kaupunki kuitenkin unohtaa sen asian, että erityistä tukea tarvitsevia oppilaita on myös kaikki ne lapset ja nuoret, joilla on HOPS (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma) ja tarvitsevat oppitunneilla tehostettua tukea. Esimerkiksi monet lapset, joilla on ADHD. Nämä lapset ja nuoret tarvitsevat koulunkäyntiavustajien apua etäkoulusta selvitäkseen.

Esimerkiksi selkeät osiin pilkotut toimintaohjeet ja aloittamisrutiinien luominen auttaa sellaisten oppilaiden kanssa, joilla on ongelmia aloitekyvyssä ja häiriöitä voi ilmetä vaikkapa tehtävien aloituksessa. Etäkoulussa lapsen pitää olla tuplasti aloitteellisempi kuin normaalisti. Ja jos hän normaalistikin tarvitsee avustajan tukea, niin miksi muka ei nyt.

Lapsi voi tarvita koulunkäyntiavustajaa etäkoulussa tavoitteiden porrastamisessa ja tehtävien tekemisen ja palauttamisen tsekkauksessa sekavassa nettijärjestelmässä. Ihan ylipäätään siinä, että mitä oikein pitää tehdä. Lasten sähköpostit ja wilmat ovat pullollaan satoja viestejä ja ohjeita opettajilta. Vain erittäin oma-aloitteinen ja hyvällä organisointikyvyllä varustettu lapsi pystyy nyt selviämään ilman apua. Lisäksi vaaditaan erinomaista kykyä ymmärtää kirjoitettua tekstiä ja sitä, että osaa ohjeet luettuaan laittaa toimeksi.

Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus" sanoi J.P.Grant, UNICEFin entinen pääsihteeri. Lapsen oikeus koulutukseen ei ole mielipidekysymys, vaan lapsen oikeudet on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on valtioita sitova ihmisoikeussopimus.

Erityislasten oikeus yksilön huomioivaan perusopetukseen olisi oltava kuntien erityisessä suojeluksessa – valitettavan usein se on äitien ja isien suuren työn takana. Korona-tilannetta ei olisi saanut hyödyntää säästöjen aikaansaamiseksi ja palveluiden ottamiseksi pois erityislapsilta. Tilanteen voi yhä korjata, kevätlukukautta on vielä 1,5 kuukautta jäljellä.

Mikkelissä 10.4.2020
Satu Taavitsainen
Puheenjohtaja
Mikkelin Sosialidemokraatit ry
Kaupunginvaltuutettu

Kommentoi kirjoitusta.

Tiedote 30.1.2020: Mikkelin Sosialidemokraatit esittää Sanna Marinia SDP:n puheenjohtajaksi ja Satu Taavitsaista puoluehallitukseen

Torstai 30.1.2020

Mikkelin Sosialidemokraatit ry kokoontui 2020-luvun ensimmäiseen jäsenkokoukseensa ja esittää pääministeri Sanna Marinia SDP:n puheenjohtajaksi kesäkuussa pidettävässä puoluekokouksessa. Sanna Marin on uuden ajan poliittinen toimija, jolla on osaamista ja näkemystä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseksi uudelle vuosikymmenelle. Marinin toiminta pohjautuu sosialidemokraattisiin arvoihin yhteiskunnasta, jossa jokaisesta pidetään huolta.
"Tulevaisuudella on minulle enemmän merkitystä kuin sillä, mitä oli ennen", on Marin sanonut.

Satu Taavitsainen puoluehallitukseen

Yhdistys esittää puheenjohtajaansa Satu Taavitsaista SDP:n puoluehallitukseen. Satu
Taavitsainen on SDP:n suurimman piirin Kaakkois-Suomen sos.dem. piirin ensimmäinen varapuheenjohtaja ja toimi ennen kansanedustajuuttaan v. 2015-2019 piirin puheenjohtajana niin Etelä-Savossa kuin uudessa Kaakkois-Suomen piirissäkin.

Satu Taavitsainen on Mikkelin kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja ja Etelä-Savon
maakuntavaltuuston puheenjohtaja. Taavitsainen on koulutukseltaan sosionomi (amk) ja työskentelee ESTERYn, Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n toiminnanjohtajana.

Lasten ja nuorten palvelut turvattava - koulutuksesta ei leikata

Mikkelin Sosialidemokraatit kannattaa peruspalveluiden turvaamista, eikä hyväksy Mikkelin kaupunginhallituksen esitystä peruskoulun tuntimäärän heikentämisestä, koululaisten iltapäivätoiminnan maksujen korottamisesta, koulujen liikuntatilojen maksullisuutta ja
ehkäisevän päihdetyön heikentämistä. Lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä on
edistettävä. Ehkäisevän päihdetyön palvelut on turvattava mikkeliläisille lapsille ja nuorille.

Lisätietoja:
Mikkelin Sosialidemokraatit ry
sihteeri Raine Lehkonen
p. 0440-360985
puheenjohtaja Satu Taavitsainen
p. 0440-905546

Kommentoi kirjoitusta.