Keitä olemme?

Ihanteenamme on yhteiskunta, jossa vapaus voittaa alistamisen, humaanisuus suvaitsemattomuuden ja oikeudenmukaisuus itsekkyyden. Erilaiset kulttuurit tai yhteiskuntien kehitysvaiheet eivät muuta sosialidemokratian ihmisarvosta nousevia tavoitteita. Vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja rauha kuuluvat jokaiselle, kaikkialla maailmassa.

SDP on kansanliike. Puolueella on noin 50 000 jäsentä. SDP:n jäsenenä voi olla jokainen 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen sekä sellainen ulkomaalainen, jonka kotipaikka on Suomessa ja joka hyväksyy puolueen arvoperustan. Jäsenet kuuluvat puolueosastoihin. Ne puolestaan muodostavat kunnallisjärjestöjä ja piirijärjestöjä vaalipiireittäin.

Tapaamme yleensä kuukausittain. Meillä on jäsenistömme piirissä erinomaisen kattava joukko asiantuntijoita mitä erilaisemmilta aloilta; niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta. Emme kuitenkaan tyydy pitämään seminaareja vain omassa keskuudessamme vaan käymme tutustumiskäynneillä mikkeliläisten kannalta tärkeissä laitoksissa ja yrityksissä. Seuraamme aktiivisesti Mikkelin kaupungin hallinnossa tapahtuvaa päätöksentekoa. Yhdistyksen toiminta on myös väylä saattaa jäsenten ajatukset suoraan päätöksentekijöiden pöytään.

Toimintamme keskeinen osa on mukanaolo Sosialidemokraattisen puolueen paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa toiminnassa. Keskeinen ajatuksemme on välittömän, toverillisen ja viihtyisän ilmapiirin ylläpitäminen toiminnassamme. Kuvia ei kumarrella ja teräväsanainenkin saa olla. Tapaamme myös muiden asioiden kuin politiikan merkeissä, jouluglögit ja erilaiset retket ovat osa elävää perinnettämme.

Tule mukaan! Meidän kanssamme myös Sinulla on mahdollisuus toimia asuinympäristösi kehittämiseksi. Joukkoomme mahtuu aina uusia jäseniä. Seinämme ovat tunnetusti leveällä ja kattomme korkealla!

Olemme vaikutuskanava kaupunginvaltuustoon, -hallitukseen ja eri lautakuntiin. Yhdistyksemme jäseniä on monissa merkittävissä yhteiskunnallisissa tehtävissä ja luottamustehtävissä.

Sinäkin olet tervetullut!